Книги
Издател: ДИ „Техника“, Берлин-София 1989 г 0