Книги
Издател: Държавно издателство за селскостопанска литература 1