Книги
Издател: Издателство на Българската комунистическа партия 3