Книги
Издател: Издателство на ЦК на ДКМС Народна младеж 2