Книги
Издател: НАРОДНА МЛАДЕЖ ИЗДАТЕЛСТВО НА ЦК НА ДКМС 1