Книги
Издател: Издателство на Българската Комунистическа Партия 8