Книги
Поръчка: 109/1975 г. на изд. "Български писател" 1