Книги
Поръчка: 132/1988 г. на изд. "Български писател" 1