Книги
Поръчка: 155/1974 г. на изд. "Български писател" 1