Книги
Поръчка: 193/1970 г. та изд. „Български писател“ 1