Книги
Поръчка: 2/1978 г. на изд. "Български писател" 1