Книги
Поръчка: 86/1975 г. на изд. "Български писател" 1