Книги
Поръчка: 89/1977 г. на изд. "Български писател" 1