Книги
Поръчка: 133/1984 година на изд. "Български писател" 1