Книги
Поръчка: 139/1964 г. на изд. „Български писател“ 1