Книги
Поръчка: 181/1987 г. на издателство „Български писател“ 1