Книги
Поръчка: 3539/1973 на издателство „Български писател“ 1