Книги
Поръчка: 44/1983 г. на изд. „Български писател“ 1