Книги
Поръчка: 55/1958 г. на изд. „Български писател“ 1