Книги
Поръчка: 70/1965 г. на изд. "Български писател" 1