Книги
Година на издаване: 1873 1

Автор
Иванъ Криловъ (не е указан)
Заглавие
Басни
Подзаглавие
Книжка I.
Категория
Басни
Жанр
Басня в стихове
Преводач
Илiя Христовичъ
Издател
Въ печатницѫтѫ на Дунавскѫтѫ область
Година на издаване
1873
Носител
хартия
Въведено от
Karel
...
№11824