Книги
Година на издаване: 1883 2

Автор
З. Стояновъ
Заглавие
Василъ Левски (Дияконътъ)
Подзаглавие
Чѫрти изъ животътъ му
Категория
Биографии и автобиографии
Жанр
Биография
Издател
Т. Гатевъ
Година на издаване
1883
Носител
хартия
Въведено от
Karel
...
№10536
Записът е непълен. (Липсва задна корица)
Автор
П. Р. Славейковъ
Заглавие
Читанка за първо отдѣление въ Началнитѣ училища
Категория
Учебна литература
Жанр
Учебник
Съставител
П. Р. Славейков
Издател
„Хр. Г. Дановъ“
Година на издаване
1883
Носител
хартия
Брой страници
48
Въведено от
Karel
...
№8208
Записът е непълен. (Липсва задна корица)