Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица и последна страница 1