Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица и страници от 27 до края 1