Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица/гръб на обложка/последна странциа 1