Книги
Причина защо е непълен: Ще довършвам. Трябва да добавя сканирани страници. 0