Книги
Причина защо е непълен: липсва задна корица и посл.стр 1