Книги
Причина защо е непълен: липсва задна корица и сканирани стр 1