Книги
Причина защо е непълен: липсват предна и задна корица 1