Книги
Причина защо е непълен: липсват сканирани стпраници и корица 1