Книги
Причина защо е непълен: липсват сканирани страници и задна корица 0