Книги
Причина защо е непълен: липсват стр.3 (заглавна) и стр.4 от книгата 1