Книги
Причина защо е непълен: не са сканирани първите и последните страници 1