Книги
Причина защо е непълен: 1 и посл.стр. не са сканирани 1