Книги
Причина защо е непълен: липсват сканирани стр. и корица 1