Книги
Причина защо е непълен: не са сканирани първите 3 и последната стр 1