Книги
Причина защо е непълен: стр.1 и 3 не са сканирани 0