Книги
Издателска поредица: Библиотека „Аврора“. Съветски писатели за деца и юноши 2