Книги
Издателска поредица: Библиотека „Избрано от световната литература“ 1