Книги
Издателска поредица: Библиотека „Кръв и маски“ 1