Книги
Издателска поредица: Библиотека „Личности, събития, факти“ 1