Книги
Издателска поредица: Библиотека „Психология от Изток-Запад“ 1