Книги
Издателска поредица: Библиотека „Сърцето на розата“ 1