Книги
Издателска поредица: Библиотека „Теория и история на световната култура“ 1