Книги
Издателска поредица: Властелини на капиталистическия свят 1