Книги
Издателска поредица: Галерия Съвременни романи 1