Книги
Издателска поредица: Галерия „Бард“ — Съвременни романи 0