Книги
Издателска поредица: Избрани творби на съвременната френска проза 1