Книги
Издателска поредица: Конкурс за романи на съвременна тема 1