Книги
Издателска поредица: Мозайка от знаменити съвременни романи ; 1